Bildiriler sözlü veya poster olabilmektedir.

Katılımcılarımız isteklerine bağlı olarak bildirilerini sistem üzerinden ilk yükleme sırasında özet veya tam metin halinde yükleyebilirler. 

Metinler Türkçe veya İngilizce olabilir. Metin içerisinde söz konusu iki dilden yalnızca birisi kullanılacaktır.

Sorumlu yazar en fazla 3 bildiri sunabilmektedir.

Poster boyutları: EN: 90 cm / BOY: 60 cm

 

Bildiriler aşağıda linkleri verilen formatlara uygun şekilde sisteme yüklenmelidir. 

 

Özet bildiri formatı için tıklayınız

Tam metin bildiri formatı için tıklayınız